Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kolding  |  Enhed: -
2020M072021M07
Kolding4,73,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Kolding  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Kolding604,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd46 47346 532
Kvinder46 52246 529
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kolding  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte514531
Døde416430
Fødselsoverskud98101
Tilflyttede2 3942 410
Fraflyttede2 2982 579
Nettotilflyttede96- 169
Nettoindvandrede5941
Korrektioner-347
Befolkningstilvækst25020
Kvinder
Levendefødte457507
Døde403414
Fødselsoverskud5493
Tilflyttede2 1582 120
Fraflyttede2 2452 414
Nettotilflyttede-87- 294
Nettoindvandrede71134
Korrektioner-633
Befolkningstilvækst32-34
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Kolding  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 33235 904
Vuggestue (0-2 år)40 78841 998
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 74722 418
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 44718 722
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kolding  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt4 8834 093
Seksualforbrydelser i alt8967
Voldsforbrydelser i alt478495
Ejendomsforbrydelser i alt4 1343 313
Andre straffelovsforbrydelser i alt182218
Særlove i alt1 9241 764
Særlovgivning i øvrigt114
Sigtelser
Straffelov i alt1 3491 471
Seksualforbrydelser i alt5539
Voldsforbrydelser i alt349383
Ejendomsforbrydelser i alt806911
Andre straffelovsforbrydelser i alt139138
Særlove i alt1 2011 325
Særlovgivning i øvrigt02
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kolding  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,9225,00