Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kolding  |  Enhed: -
2021M042022M04
Kolding3,32,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Kolding  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd46 54846 887
Kvinder46 57146 923
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte531484
Døde430437
Fødselsoverskud10147
Tilflyttede2 4102 412
Fraflyttede2 5792 408
Nettotilflyttede- 1694
Nettoindvandrede41173
Korrektioner476
Befolkningstilvækst20230
Kvinder
Levendefødte507481
Døde414425
Fødselsoverskud9356
Tilflyttede2 1202 272
Fraflyttede2 4142 407
Nettotilflyttede- 294- 135
Nettoindvandrede134229
Korrektioner333
Befolkningstilvækst-34153
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Kolding  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 90436 113
Vuggestue (0-2 år)41 99843 109
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 41823 243
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 72219 085
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt4 0934 103
Seksualforbrydelser i alt6767
Voldsforbrydelser i alt495492
Ejendomsforbrydelser i alt3 3133 355
Andre straffelovsforbrydelser i alt218189
Særlove i alt1 7641 634
Særlovgivning i øvrigt149
Sigtelser
Straffelov i alt1 4711 295
Seksualforbrydelser i alt3947
Voldsforbrydelser i alt383361
Ejendomsforbrydelser i alt911764
Andre straffelovsforbrydelser i alt138123
Særlove i alt1 3251 092
Særlovgivning i øvrigt22
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kolding  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,9225,00