Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Horsens  |  Enhed: -
2021M042022M04
Horsens3,62,1
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Horsens  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd46 59147 845
Kvinder45 96347 106
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte531561
Døde379451
Fødselsoverskud152110
Tilflyttede2 5262 906
Fraflyttede2 1942 361
Nettotilflyttede332545
Nettoindvandrede97518
Korrektioner013
Befolkningstilvækst5811 186
Kvinder
Levendefødte462546
Døde368405
Fødselsoverskud94141
Tilflyttede2 3912 703
Fraflyttede1 9622 156
Nettotilflyttede429547
Nettoindvandrede156334
Korrektioner36
Befolkningstilvækst6821 028
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Horsens  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 40733 605
Vuggestue (0-2 år)36 94937 829
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 74520 218
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)1 0561 056
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 52620 526
Skolefritidsordninger (10-13 år)17 79817 798
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 4673 627
Seksualforbrydelser i alt5660
Voldsforbrydelser i alt446482
Ejendomsforbrydelser i alt2 7852 831
Andre straffelovsforbrydelser i alt180254
Særlove i alt1 5671 625
Særlovgivning i øvrigt38
Sigtelser
Straffelov i alt1 3271 313
Seksualforbrydelser i alt4438
Voldsforbrydelser i alt357370
Ejendomsforbrydelser i alt788720
Andre straffelovsforbrydelser i alt138185
Særlove i alt1 1261 135
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Horsens  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,390,8122,56