Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fredericia  |  Enhed: -
2021M042022M04
Fredericia4,42,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Fredericia  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fredericia  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd25 75025 903
Kvinder25 62025 814
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fredericia  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte216232
Døde254309
Fødselsoverskud-38-77
Tilflyttede1 3171 453
Fraflyttede1 4001 335
Nettotilflyttede-83118
Nettoindvandrede6876
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-55118
Kvinder
Levendefødte212248
Døde233282
Fødselsoverskud-21-34
Tilflyttede1 2001 291
Fraflyttede1 2401 136
Nettotilflyttede-40155
Nettoindvandrede990
Korrektioner52
Befolkningstilvækst-47213
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Fredericia  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 20036 360
Vuggestue (0-2 år)45 87042 900
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)27 66525 938
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 56022 000
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 5005 610
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredericia  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 5152 661
Seksualforbrydelser i alt5260
Voldsforbrydelser i alt275342
Ejendomsforbrydelser i alt2 0652 134
Andre straffelovsforbrydelser i alt123125
Særlove i alt1 7641 267
Særlovgivning i øvrigt161
Sigtelser
Straffelov i alt894843
Seksualforbrydelser i alt4443
Voldsforbrydelser i alt207261
Ejendomsforbrydelser i alt558455
Andre straffelovsforbrydelser i alt8584
Særlove i alt1 368826
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fredericia  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,8826,00