Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aabenraa  |  Enhed: -
2020M072021M07
Aabenraa4,52,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Aabenraa  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Aabenraa940,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd29 33529 262
Kvinder29 40029 256
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aabenraa  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte273241
Døde322320
Fødselsoverskud-49-79
Tilflyttede1 1181 160
Fraflyttede1 3041 276
Nettotilflyttede- 186- 116
Nettoindvandrede98113
Korrektioner-19-34
Befolkningstilvækst- 156- 116
Kvinder
Levendefødte267227
Døde325295
Fødselsoverskud-58-68
Tilflyttede1 0971 113
Fraflyttede1 2581 303
Nettotilflyttede- 161- 190
Nettoindvandrede109149
Korrektioner-8-10
Befolkningstilvækst- 118- 119
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aabenraa  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 14232 472
Vuggestue (0-2 år)36 68537 345
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 96620 922
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 47019 800
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 98013 200
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aabenraa  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 6332 576
Seksualforbrydelser i alt4672
Voldsforbrydelser i alt286285
Ejendomsforbrydelser i alt2 1302 036
Andre straffelovsforbrydelser i alt171183
Særlove i alt2 7112 952
Særlovgivning i øvrigt52
Sigtelser
Straffelov i alt809917
Seksualforbrydelser i alt2853
Voldsforbrydelser i alt193214
Ejendomsforbrydelser i alt460515
Andre straffelovsforbrydelser i alt128135
Særlove i alt1 8081 856
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aabenraa  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,600,9518,90