Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aabenraa  |  Enhed: -
2021M042022M04
Aabenraa3,12,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Aabenraa  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd29 25729 349
Kvinder29 33029 421
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte241267
Døde320300
Fødselsoverskud-79-33
Tilflyttede1 1601 181
Fraflyttede1 2761 378
Nettotilflyttede- 116- 197
Nettoindvandrede113322
Korrektioner-349
Befolkningstilvækst- 116101
Kvinder
Levendefødte227252
Døde295312
Fødselsoverskud-68-60
Tilflyttede1 1131 197
Fraflyttede1 3031 400
Nettotilflyttede- 190- 203
Nettoindvandrede149331
Korrektioner-10-2
Befolkningstilvækst- 11966
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aabenraa  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 47233 319
Vuggestue (0-2 år)37 34540 007
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 92222 154
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 80020 240
Skolefritidsordninger (10-13 år)13 20013 497
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 5762 168
Seksualforbrydelser i alt7283
Voldsforbrydelser i alt285242
Ejendomsforbrydelser i alt2 0361 662
Andre straffelovsforbrydelser i alt183181
Særlove i alt2 9522 555
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt917709
Seksualforbrydelser i alt5348
Voldsforbrydelser i alt214179
Ejendomsforbrydelser i alt515367
Andre straffelovsforbrydelser i alt135115
Særlove i alt1 8561 657
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aabenraa  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,600,9518,90