Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejen  |  Enhed: -
2021M042022M04
Vejen2,71,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Vejen  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 82321 716
Kvinder20 94020 891
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte210205
Døde216249
Fødselsoverskud-6-44
Tilflyttede1 1241 089
Fraflyttede1 1591 206
Nettotilflyttede-35- 117
Nettoindvandrede4433
Korrektioner28
Befolkningstilvækst5- 120
Kvinder
Levendefødte215224
Døde190230
Fødselsoverskud25-6
Tilflyttede1 0451 048
Fraflyttede1 1151 155
Nettotilflyttede-70- 107
Nettoindvandrede8938
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst43-74
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vejen  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 46031 724
Vuggestue (0-2 år)32 57138 170
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 59222 110
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 45919 404
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 03412 001
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 1691 125
Seksualforbrydelser i alt3539
Voldsforbrydelser i alt155159
Ejendomsforbrydelser i alt937883
Andre straffelovsforbrydelser i alt4244
Særlove i alt938772
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt357330
Seksualforbrydelser i alt2027
Voldsforbrydelser i alt108118
Ejendomsforbrydelser i alt203162
Andre straffelovsforbrydelser i alt2623
Særlove i alt495432
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejen  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,201,0620,36