Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Varde  |  Enhed: -
2021M042022M04
Varde2,71,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Varde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd25 20525 231
Kvinder24 47824 483
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte225236
Døde251281
Fødselsoverskud-26-45
Tilflyttede1 1251 239
Fraflyttede1 3431 396
Nettotilflyttede- 218- 157
Nettoindvandrede84210
Korrektioner-110
Befolkningstilvækst- 16118
Kvinder
Levendefødte219234
Døde242245
Fødselsoverskud-23-11
Tilflyttede1 0341 143
Fraflyttede1 2561 245
Nettotilflyttede- 222- 102
Nettoindvandrede75126
Korrektioner-25
Befolkningstilvækst- 17218
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Varde  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 30530 635
Vuggestue (0-2 år)34 92535 750
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost30 305..
Børnehave (3-5 år)18 97519 030
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 92019 085
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 8855 940
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 6341 487
Seksualforbrydelser i alt5441
Voldsforbrydelser i alt163150
Ejendomsforbrydelser i alt1 3411 223
Andre straffelovsforbrydelser i alt7673
Særlove i alt739682
Særlovgivning i øvrigt43
Sigtelser
Straffelov i alt519480
Seksualforbrydelser i alt3723
Voldsforbrydelser i alt126107
Ejendomsforbrydelser i alt316305
Andre straffelovsforbrydelser i alt4045
Særlove i alt492399
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Varde  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,100,9531,56