Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Varde  |  Enhed: -
2020M072021M07
Varde3,82,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Varde  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Varde1 240,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd25 29325 243
Kvinder24 59324 503
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Varde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte260225
Døde261251
Fødselsoverskud-1-26
Tilflyttede1 1711 125
Fraflyttede1 2891 343
Nettotilflyttede- 118- 218
Nettoindvandrede-184
Korrektioner10-1
Befolkningstilvækst- 110- 161
Kvinder
Levendefødte257219
Døde234242
Fødselsoverskud23-23
Tilflyttede1 0241 034
Fraflyttede1 1741 256
Nettotilflyttede- 150- 222
Nettoindvandrede6475
Korrektioner5-2
Befolkningstilvækst-58- 172
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Varde  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 86530 305
Vuggestue (0-2 år)36 74034 925
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost29 86530 305
Børnehave (3-5 år)18 81018 975
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 59018 920
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 8305 885
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Varde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 1331 634
Seksualforbrydelser i alt5954
Voldsforbrydelser i alt224163
Ejendomsforbrydelser i alt1 7981 341
Andre straffelovsforbrydelser i alt5276
Særlove i alt778739
Særlovgivning i øvrigt04
Sigtelser
Straffelov i alt919519
Seksualforbrydelser i alt4037
Voldsforbrydelser i alt172126
Ejendomsforbrydelser i alt671316
Andre straffelovsforbrydelser i alt3640
Særlove i alt533492
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Varde  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,100,9631,56