Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fanø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Fanø5,12,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Fanø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fanø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd1 6751 661
Kvinder1 7741 767
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fanø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte88
Døde1917
Fødselsoverskud-11-9
Tilflyttede102108
Fraflyttede108114
Nettotilflyttede-6-6
Nettoindvandrede50
Korrektioner11
Befolkningstilvækst-11-14
Kvinder
Levendefødte143
Døde2625
Fødselsoverskud-12-22
Tilflyttede97111
Fraflyttede117109
Nettotilflyttede-202
Nettoindvandrede95
Korrektioner20
Befolkningstilvækst-21-15
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Fanø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 36030 360
Vuggestue (0-2 år)30 36030 360
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 18519 800
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)9901 045
Ungdomsklubber (14-18 år)9901 045
Skolefritidsordninger (6-9 år)12 10012 375
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 10012 375
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fanø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt122101
Seksualforbrydelser i alt10
Voldsforbrydelser i alt98
Ejendomsforbrydelser i alt9385
Andre straffelovsforbrydelser i alt198
Særlove i alt3854
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt2623
Seksualforbrydelser i alt00
Voldsforbrydelser i alt64
Ejendomsforbrydelser i alt1717
Andre straffelovsforbrydelser i alt32
Særlove i alt2011
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fanø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,431,1434,00