Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fanø  |  Enhed: -
2020M072021M07
Fanø5,04,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Fanø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Fanø57,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fanø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd1 6821 675
Kvinder1 8041 776
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fanø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte128
Døde1519
Fødselsoverskud-3-11
Tilflyttede130102
Fraflyttede95108
Nettotilflyttede35-6
Nettoindvandrede85
Korrektioner21
Befolkningstilvækst42-11
Kvinder
Levendefødte1414
Døde1626
Fødselsoverskud-2-12
Tilflyttede13097
Fraflyttede93117
Nettotilflyttede37-20
Nettoindvandrede89
Korrektioner-12
Befolkningstilvækst42-21
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Fanø  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 36030 360
Vuggestue (0-2 år)30 36030 360
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 18520 185
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)990990
Ungdomsklubber (14-18 år)990990
Skolefritidsordninger (6-9 år)12 10012 100
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 10012 100
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fanø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt129122
Seksualforbrydelser i alt31
Voldsforbrydelser i alt139
Ejendomsforbrydelser i alt11193
Andre straffelovsforbrydelser i alt219
Særlove i alt2438
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt2026
Seksualforbrydelser i alt10
Voldsforbrydelser i alt76
Ejendomsforbrydelser i alt1017
Andre straffelovsforbrydelser i alt23
Særlove i alt1120
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fanø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,231,1434,00