Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Tønder  |  Enhed: -
2021M042022M04
Tønder3,31,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Tønder  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Tønder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd18 66718 637
Kvinder18 35518 246
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Tønder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte143165
Døde235222
Fødselsoverskud-92-57
Tilflyttede825757
Fraflyttede982942
Nettotilflyttede- 157- 185
Nettoindvandrede68204
Korrektioner1-7
Befolkningstilvækst- 180-45
Kvinder
Levendefødte156156
Døde213254
Fødselsoverskud-57-98
Tilflyttede794764
Fraflyttede980967
Nettotilflyttede- 186- 203
Nettoindvandrede108145
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst- 136- 156
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Tønder  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 35632 184
Vuggestue (0-2 år)32 72436 804
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 66423 892
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)11 1849 948
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 60022 020
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tønder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3331 297
Seksualforbrydelser i alt4445
Voldsforbrydelser i alt205214
Ejendomsforbrydelser i alt971960
Andre straffelovsforbrydelser i alt11378
Særlove i alt891870
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt540443
Seksualforbrydelser i alt3231
Voldsforbrydelser i alt150158
Ejendomsforbrydelser i alt273206
Andre straffelovsforbrydelser i alt8548
Særlove i alt629540
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Tønder  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,301,1621,24