Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sønderborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Sønderborg5,03,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Sønderborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Sønderborg496,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd36 99136 864
Kvinder37 09236 853
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sønderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte310304
Døde416395
Fødselsoverskud- 106-91
Tilflyttede1 1881 124
Fraflyttede1 2871 327
Nettotilflyttede-99- 203
Nettoindvandrede85105
Korrektioner1914
Befolkningstilvækst- 101- 175
Kvinder
Levendefødte263290
Døde409404
Fødselsoverskud- 146- 114
Tilflyttede1 028984
Fraflyttede1 1801 224
Nettotilflyttede- 152- 240
Nettoindvandrede51144
Korrektioner7-4
Befolkningstilvækst- 240- 214
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Sønderborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 47929 887
Vuggestue (0-2 år)28 47929 887
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 93622 638
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 39222 728
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 42819 716
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sønderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 8892 483
Seksualforbrydelser i alt6772
Voldsforbrydelser i alt332319
Ejendomsforbrydelser i alt2 3771 959
Andre straffelovsforbrydelser i alt113133
Særlove i alt1 241851
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt875861
Seksualforbrydelser i alt3945
Voldsforbrydelser i alt234246
Ejendomsforbrydelser i alt529493
Andre straffelovsforbrydelser i alt7377
Særlove i alt926509
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Sønderborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,9127,10