Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sønderborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Sønderborg3,51,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Sønderborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd36 90936 919
Kvinder36 88736 887
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte304302
Døde395427
Fødselsoverskud-91- 125
Tilflyttede1 1241 211
Fraflyttede1 3271 402
Nettotilflyttede- 203- 191
Nettoindvandrede105257
Korrektioner1429
Befolkningstilvækst- 175-30
Kvinder
Levendefødte290297
Døde404440
Fødselsoverskud- 114- 143
Tilflyttede9841 152
Fraflyttede1 2241 328
Nettotilflyttede- 240- 176
Nettoindvandrede144218
Korrektioner-411
Befolkningstilvækst- 214-90
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Sønderborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 88732 835
Vuggestue (0-2 år)29 88732 835
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 63823 320
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 72821 230
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 71618 414
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 4832 376
Seksualforbrydelser i alt7265
Voldsforbrydelser i alt319335
Ejendomsforbrydelser i alt1 9591 800
Andre straffelovsforbrydelser i alt133176
Særlove i alt851917
Særlovgivning i øvrigt25
Sigtelser
Straffelov i alt861776
Seksualforbrydelser i alt4548
Voldsforbrydelser i alt246261
Ejendomsforbrydelser i alt493372
Andre straffelovsforbrydelser i alt7795
Særlove i alt509526
Særlovgivning i øvrigt13
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Sønderborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,700,9127,10