Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Billund  |  Enhed: -
2021M042022M04
Billund3,31,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Billund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Billund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd13 35113 570
Kvinder13 13713 183
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Billund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte109145
Døde148153
Fødselsoverskud-39-8
Tilflyttede697802
Fraflyttede736795
Nettotilflyttede-397
Nettoindvandrede55111
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst-24110
Kvinder
Levendefødte110130
Døde121130
Fødselsoverskud-110
Tilflyttede592658
Fraflyttede696750
Nettotilflyttede- 104-92
Nettoindvandrede8161
Korrektioner11
Befolkningstilvækst-33-30
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Billund  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 70031 900
Vuggestue (0-2 år)39 27046 255
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 93524 310
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)800850
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 37021 725
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Billund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt975822
Seksualforbrydelser i alt2523
Voldsforbrydelser i alt6985
Ejendomsforbrydelser i alt832660
Andre straffelovsforbrydelser i alt4954
Særlove i alt7261 002
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt263224
Seksualforbrydelser i alt2019
Voldsforbrydelser i alt5553
Ejendomsforbrydelser i alt156117
Andre straffelovsforbrydelser i alt3235
Særlove i alt420677
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Billund  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,000,8918,48