Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Haderslev  |  Enhed: -
2020M042021M04
Haderslev5,23,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Haderslev  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Haderslev816,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Haderslev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd27 91227 825
Kvinder27 74327 514
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Haderslev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte228259
Døde286321
Fødselsoverskud-58-62
Tilflyttede1 4521 556
Fraflyttede1 5231 577
Nettotilflyttede-71-21
Nettoindvandrede604
Korrektioner26
Befolkningstilvækst-67-73
Kvinder
Levendefødte228254
Døde273301
Fødselsoverskud-45-47
Tilflyttede1 2291 244
Fraflyttede1 3501 437
Nettotilflyttede- 121- 193
Nettoindvandrede4817
Korrektioner-22
Befolkningstilvækst- 120- 221
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Haderslev  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 35828 963
Vuggestue (0-2 år)34 25436 234
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 98923 100
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 60219 987
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Haderslev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 2242 015
Seksualforbrydelser i alt5552
Voldsforbrydelser i alt270267
Ejendomsforbrydelser i alt1 7951 558
Andre straffelovsforbrydelser i alt104138
Særlove i alt901704
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt674713
Seksualforbrydelser i alt3333
Voldsforbrydelser i alt201216
Ejendomsforbrydelser i alt370383
Andre straffelovsforbrydelser i alt7081
Særlove i alt576482
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Haderslev  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,300,9524,36