Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Haderslev  |  Enhed: -
2021M042022M04
Haderslev3,42,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Haderslev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Haderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd27 82527 781
Kvinder27 51427 492
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Haderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte259251
Døde321297
Fødselsoverskud-62-46
Tilflyttede1 5561 504
Fraflyttede1 5771 577
Nettotilflyttede-21-73
Nettoindvandrede4173
Korrektioner6-10
Befolkningstilvækst-7344
Kvinder
Levendefødte254203
Døde301277
Fødselsoverskud-47-74
Tilflyttede1 2441 307
Fraflyttede1 4371 468
Nettotilflyttede- 193- 161
Nettoindvandrede17154
Korrektioner21
Befolkningstilvækst- 221-80
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Haderslev  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 96329 733
Vuggestue (0-2 år)36 23439 413
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 10024 772
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 98720 130
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Haderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 0152 141
Seksualforbrydelser i alt5258
Voldsforbrydelser i alt267322
Ejendomsforbrydelser i alt1 5581 654
Andre straffelovsforbrydelser i alt138107
Særlove i alt704828
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt713774
Seksualforbrydelser i alt3341
Voldsforbrydelser i alt216256
Ejendomsforbrydelser i alt383417
Andre straffelovsforbrydelser i alt8160
Særlove i alt482465
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Haderslev  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,300,9524,36