Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ærø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ærø3,71,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ærø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ærø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd3 0223 020
Kvinder2 9823 009
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ærø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte1217
Døde4247
Fødselsoverskud-30-30
Tilflyttede225239
Fraflyttede196230
Nettotilflyttede299
Nettoindvandrede1537
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst1317
Kvinder
Levendefødte1511
Døde6454
Fødselsoverskud-49-43
Tilflyttede175218
Fraflyttede175168
Nettotilflyttede050
Nettoindvandrede2941
Korrektioner30
Befolkningstilvækst-1748
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ærø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 92434 176
Vuggestue (0-2 år)32 56032 142
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)25 60824 926
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)7 3597 436
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ærø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt10475
Seksualforbrydelser i alt34
Voldsforbrydelser i alt613
Ejendomsforbrydelser i alt9452
Andre straffelovsforbrydelser i alt16
Særlove i alt4543
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt2120
Seksualforbrydelser i alt13
Voldsforbrydelser i alt311
Ejendomsforbrydelser i alt166
Andre straffelovsforbrydelser i alt10
Særlove i alt2519
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ærø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,101,0730,00