Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Langeland  |  Enhed: -
2021M042022M04
Langeland5,03,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Langeland  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Langeland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd6 2736 272
Kvinder6 0886 036
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Langeland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte2832
Døde111109
Fødselsoverskud-83-77
Tilflyttede361394
Fraflyttede363396
Nettotilflyttede-2-2
Nettoindvandrede3183
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst-554
Kvinder
Levendefødte3833
Døde10394
Fødselsoverskud-65-61
Tilflyttede340334
Fraflyttede386367
Nettotilflyttede-46-33
Nettoindvandrede3838
Korrektioner41
Befolkningstilvækst-69-55
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Langeland  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 96734 364
Vuggestue (0-2 år)31 94438 412
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)27 86326 422
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)23 68323 441
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Langeland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt421378
Seksualforbrydelser i alt77
Voldsforbrydelser i alt4946
Ejendomsforbrydelser i alt349312
Andre straffelovsforbrydelser i alt1613
Særlove i alt161179
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt109105
Seksualforbrydelser i alt44
Voldsforbrydelser i alt3623
Ejendomsforbrydelser i alt6073
Andre straffelovsforbrydelser i alt95
Særlove i alt9187
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Langeland  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,1424,57