Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Nordfyns  |  Enhed: -
2021M042022M04
Nordfyns4,12,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Nordfyns  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Nordfyns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd14 91615 051
Kvinder14 61114 745
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Nordfyns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte105127
Døde162162
Fødselsoverskud-57-35
Tilflyttede810915
Fraflyttede852851
Nettotilflyttede-4264
Nettoindvandrede2666
Korrektioner32
Befolkningstilvækst-7097
Kvinder
Levendefødte129118
Døde135155
Fødselsoverskud-6-37
Tilflyttede759904
Fraflyttede853836
Nettotilflyttede-9468
Nettoindvandrede5137
Korrektioner30
Befolkningstilvækst-4668
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Nordfyns  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost26 62027 170
Vuggestue (0-2 år)36 96039 490
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 12022 220
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 69020 130
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 6105 720
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nordfyns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 070885
Seksualforbrydelser i alt1932
Voldsforbrydelser i alt152189
Ejendomsforbrydelser i alt860611
Andre straffelovsforbrydelser i alt3953
Særlove i alt328372
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt291260
Seksualforbrydelser i alt1523
Voldsforbrydelser i alt104128
Ejendomsforbrydelser i alt16082
Andre straffelovsforbrydelser i alt1227
Særlove i alt169149
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Nordfyns  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,001,0429,98