Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Svendborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Svendborg4,12,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Svendborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd29 22729 474
Kvinder29 62029 759
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte235292
Døde357357
Fødselsoverskud- 122-65
Tilflyttede1 8081 914
Fraflyttede1 6541 595
Nettotilflyttede154319
Nettoindvandrede7295
Korrektioner165
Befolkningstilvækst120354
Kvinder
Levendefødte237268
Døde321328
Fødselsoverskud-84-60
Tilflyttede1 5541 646
Fraflyttede1 3681 407
Nettotilflyttede186239
Nettoindvandrede6470
Korrektioner62
Befolkningstilvækst172251
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Svendborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 49635 519
Vuggestue (0-2 år)40 94242 713
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 36323 452
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 1913 861
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 50319 657
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 1632 442
Seksualforbrydelser i alt3854
Voldsforbrydelser i alt224277
Ejendomsforbrydelser i alt1 7761 960
Andre straffelovsforbrydelser i alt125151
Særlove i alt1 098869
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt602764
Seksualforbrydelser i alt2431
Voldsforbrydelser i alt150184
Ejendomsforbrydelser i alt356452
Andre straffelovsforbrydelser i alt7297
Særlove i alt560524
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Svendborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,0223,32