Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odense  |  Enhed: -
2021M042022M04
Odense4,93,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Odense  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd101 337101 963
Kvinder103 681104 181
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte1 1601 149
Døde861930
Fødselsoverskud299219
Tilflyttede5 9425 609
Fraflyttede5 8126 136
Nettotilflyttede130- 527
Nettoindvandrede- 249536
Korrektioner-911
Befolkningstilvækst171239
Kvinder
Levendefødte1 1741 209
Døde864926
Fødselsoverskud310283
Tilflyttede5 8105 554
Fraflyttede5 5086 051
Nettotilflyttede302- 497
Nettoindvandrede- 167451
Korrektioner-2-7
Befolkningstilvækst443230
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Odense  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 25131 746
Vuggestue (0-2 år)34 91437 367
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 96521 494
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)24 72825 355
Skolefritidsordninger (10-13 år)17 11617 391
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt12 68510 610
Seksualforbrydelser i alt189187
Voldsforbrydelser i alt9941 034
Ejendomsforbrydelser i alt10 9918 805
Andre straffelovsforbrydelser i alt511584
Særlove i alt4 3283 494
Særlovgivning i øvrigt78
Sigtelser
Straffelov i alt3 9622 933
Seksualforbrydelser i alt119108
Voldsforbrydelser i alt639632
Ejendomsforbrydelser i alt2 8891 855
Andre straffelovsforbrydelser i alt315338
Særlove i alt3 2592 158
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odense  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,490,6821,71