Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Nyborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Nyborg3,82,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Nyborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd15 80215 853
Kvinder16 16316 201
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte121131
Døde213176
Fødselsoverskud-92-45
Tilflyttede913887
Fraflyttede892789
Nettotilflyttede2198
Nettoindvandrede4041
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst-3298
Kvinder
Levendefødte116122
Døde174206
Fødselsoverskud-58-84
Tilflyttede823921
Fraflyttede825800
Nettotilflyttede-2121
Nettoindvandrede2032
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst-4467
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Nyborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 14232 934
Vuggestue (0-2 år)38 34642 163
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 91122 990
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)14 24514 520
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4031 398
Seksualforbrydelser i alt2331
Voldsforbrydelser i alt187228
Ejendomsforbrydelser i alt1 1001 050
Andre straffelovsforbrydelser i alt9389
Særlove i alt634631
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt461364
Seksualforbrydelser i alt1619
Voldsforbrydelser i alt151146
Ejendomsforbrydelser i alt230140
Andre straffelovsforbrydelser i alt6459
Særlove i alt472401
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Nyborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,0027,83