Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kerteminde  |  Enhed: -
2021M042022M04
Kerteminde3,82,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Kerteminde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kerteminde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 74911 861
Kvinder12 08612 179
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kerteminde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte9698
Døde159122
Fødselsoverskud-63-24
Tilflyttede738823
Fraflyttede701714
Nettotilflyttede37109
Nettoindvandrede1829
Korrektioner2-1
Befolkningstilvækst-6113
Kvinder
Levendefødte76109
Døde128141
Fødselsoverskud-52-32
Tilflyttede758787
Fraflyttede671707
Nettotilflyttede8780
Nettoindvandrede927
Korrektioner-3-1
Befolkningstilvækst4174
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Kerteminde  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 93029 403
Vuggestue (0-2 år)33 48435 695
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 73420 889
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 42821 648
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kerteminde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt828669
Seksualforbrydelser i alt1924
Voldsforbrydelser i alt9073
Ejendomsforbrydelser i alt679536
Andre straffelovsforbrydelser i alt4036
Særlove i alt293412
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt220146
Seksualforbrydelser i alt916
Voldsforbrydelser i alt6943
Ejendomsforbrydelser i alt11970
Andre straffelovsforbrydelser i alt2317
Særlove i alt212157
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kerteminde  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,100,9830,30