Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: -
2021M042022M04
Faaborg-Midtfyn3,92,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd25 90426 052
Kvinder25 73525 876
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte201242
Døde319309
Fødselsoverskud- 118-67
Tilflyttede1 5321 657
Fraflyttede1 4621 555
Nettotilflyttede70102
Nettoindvandrede5481
Korrektioner45
Befolkningstilvækst10121
Kvinder
Levendefødte211221
Døde269282
Fødselsoverskud-58-61
Tilflyttede1 4871 506
Fraflyttede1 3821 484
Nettotilflyttede10522
Nettoindvandrede6785
Korrektioner3-1
Befolkningstilvækst11745
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 89830 536
Vuggestue (0-2 år)37 43337 928
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 92322 484
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 79023 089
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 6205 620
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 7401 575
Seksualforbrydelser i alt3840
Voldsforbrydelser i alt190189
Ejendomsforbrydelser i alt1 4011 222
Andre straffelovsforbrydelser i alt111124
Særlove i alt495600
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt379348
Seksualforbrydelser i alt2624
Voldsforbrydelser i alt10093
Ejendomsforbrydelser i alt177171
Andre straffelovsforbrydelser i alt7660
Særlove i alt323339
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,101,0522,85