Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: -
2020M072021M07
Faaborg-Midtfyn5,13,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Faaborg-Midtfyn633,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd25 84425 995
Kvinder25 72725 792
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte198201
Døde281319
Fødselsoverskud-83- 118
Tilflyttede1 4351 532
Fraflyttede1 5061 462
Nettotilflyttede-7170
Nettoindvandrede-9354
Korrektioner14
Befolkningstilvækst- 24610
Kvinder
Levendefødte218211
Døde263269
Fødselsoverskud-45-58
Tilflyttede1 3691 487
Fraflyttede1 3411 382
Nettotilflyttede28105
Nettoindvandrede867
Korrektioner23
Befolkningstilvækst-7117
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 68929 898
Vuggestue (0-2 år)37 58737 433
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 49421 923
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 22920 790
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 6205 620
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5391 740
Seksualforbrydelser i alt5338
Voldsforbrydelser i alt179190
Ejendomsforbrydelser i alt1 2451 401
Andre straffelovsforbrydelser i alt62111
Særlove i alt609495
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt326379
Seksualforbrydelser i alt4026
Voldsforbrydelser i alt101100
Ejendomsforbrydelser i alt146177
Andre straffelovsforbrydelser i alt3976
Særlove i alt383323
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,101,0522,85