Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Assens  |  Enhed: -
2021M042022M04
Assens3,01,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Assens  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Assens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd20 56620 631
Kvinder20 31420 281
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Assens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte171180
Døde207265
Fødselsoverskud-36-85
Tilflyttede1 1781 320
Fraflyttede1 1831 236
Nettotilflyttede-584
Nettoindvandrede24103
Korrektioner-4-5
Befolkningstilvækst-2197
Kvinder
Levendefødte167166
Døde195238
Fødselsoverskud-28-72
Tilflyttede1 1341 217
Fraflyttede1 2031 213
Nettotilflyttede-694
Nettoindvandrede1777
Korrektioner3-1
Befolkningstilvækst-778
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Assens  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 92030 448
Vuggestue (0-2 år)40 54642 515
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 81222 418
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 88821 428
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Assens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 8831 371
Seksualforbrydelser i alt3742
Voldsforbrydelser i alt177142
Ejendomsforbrydelser i alt1 5901 117
Andre straffelovsforbrydelser i alt7970
Særlove i alt745458
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt493333
Seksualforbrydelser i alt2736
Voldsforbrydelser i alt11187
Ejendomsforbrydelser i alt309174
Andre straffelovsforbrydelser i alt4636
Særlove i alt557208
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Assens  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,100,9822,12