Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Middelfart  |  Enhed: -
2021M042022M04
Middelfart3,01,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Middelfart  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Middelfart  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd19 72119 863
Kvinder19 56919 814
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Middelfart  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte156212
Døde204227
Fødselsoverskud-48-15
Tilflyttede1 1521 254
Fraflyttede9701 084
Nettotilflyttede182170
Nettoindvandrede7064
Korrektioner49
Befolkningstilvækst208228
Kvinder
Levendefødte161198
Døde187224
Fødselsoverskud-26-26
Tilflyttede1 0301 255
Fraflyttede1 0121 017
Nettotilflyttede18238
Nettoindvandrede6347
Korrektioner00
Befolkningstilvækst55259
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Middelfart  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 43933 506
Vuggestue (0-2 år)38 33541 998
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 84622 968
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 20720 735
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Middelfart  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 7091 563
Seksualforbrydelser i alt2552
Voldsforbrydelser i alt354201
Ejendomsforbrydelser i alt1 2641 238
Andre straffelovsforbrydelser i alt6672
Særlove i alt378422
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt579380
Seksualforbrydelser i alt2139
Voldsforbrydelser i alt28697
Ejendomsforbrydelser i alt233211
Andre straffelovsforbrydelser i alt3933
Særlove i alt217209
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Middelfart  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,800,9021,29