Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Bornholm  |  Enhed: -
2021M042022M04
Bornholm4,42,1
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Bornholm  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Bornholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd19 63319 548
Kvinder20 02119 987
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Bornholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte151161
Døde300289
Fødselsoverskud- 149- 128
Tilflyttede756711
Fraflyttede649701
Nettotilflyttede10710
Nettoindvandrede8170
Korrektioner4-2
Befolkningstilvækst43-50
Kvinder
Levendefødte134131
Døde275271
Fødselsoverskud- 141- 140
Tilflyttede753746
Fraflyttede670667
Nettotilflyttede8379
Nettoindvandrede9090
Korrektioner-4-4
Befolkningstilvækst2825
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Bornholm  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 41629 184
Vuggestue (0-2 år)32 97634 404
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 01221 528
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 28017 604
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Bornholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt910865
Seksualforbrydelser i alt4038
Voldsforbrydelser i alt148180
Ejendomsforbrydelser i alt660592
Andre straffelovsforbrydelser i alt6255
Særlove i alt591832
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt423351
Seksualforbrydelser i alt3222
Voldsforbrydelser i alt113138
Ejendomsforbrydelser i alt231147
Andre straffelovsforbrydelser i alt4744
Særlove i alt462582
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Bornholm  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,200,9334,00