Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vordingborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Vordingborg5,64,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Vordingborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Vordingborg620,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd22 55122 603
Kvinder22 87522 734
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vordingborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte166152
Døde296329
Fødselsoverskud- 130- 177
Tilflyttede1 2361 316
Fraflyttede1 2701 301
Nettotilflyttede-3415
Nettoindvandrede7160
Korrektioner5-8
Befolkningstilvækst-88- 110
Kvinder
Levendefødte143159
Døde308315
Fødselsoverskud- 165- 156
Tilflyttede1 1561 238
Fraflyttede1 2121 284
Nettotilflyttede-56-46
Nettoindvandrede6017
Korrektioner-1-3
Befolkningstilvækst- 162- 188
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vordingborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 58234 397
Vuggestue (0-2 år)33 66034 375
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 51420 196
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)11 00011 275
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 00011 275
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vordingborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 8681 739
Seksualforbrydelser i alt4657
Voldsforbrydelser i alt268246
Ejendomsforbrydelser i alt1 4851 382
Andre straffelovsforbrydelser i alt6954
Særlove i alt911673
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt677654
Seksualforbrydelser i alt2844
Voldsforbrydelser i alt199185
Ejendomsforbrydelser i alt397387
Andre straffelovsforbrydelser i alt5338
Særlove i alt614428
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vordingborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,201,0232,32