Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vordingborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Vordingborg4,22,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Vordingborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd22 51722 665
Kvinder22 71722 706
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte152168
Døde329333
Fødselsoverskud- 177- 165
Tilflyttede1 3161 375
Fraflyttede1 3011 311
Nettotilflyttede1564
Nettoindvandrede60249
Korrektioner-8-1
Befolkningstilvækst- 110147
Kvinder
Levendefødte159134
Døde315314
Fødselsoverskud- 156- 180
Tilflyttede1 2381 276
Fraflyttede1 2841 234
Nettotilflyttede-4642
Nettoindvandrede1768
Korrektioner-37
Befolkningstilvækst- 188-63
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vordingborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 39733 935
Vuggestue (0-2 år)34 37536 333
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 19623 617
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)11 27512 793
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 27512 793
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 7391 642
Seksualforbrydelser i alt5769
Voldsforbrydelser i alt246255
Ejendomsforbrydelser i alt1 3821 253
Andre straffelovsforbrydelser i alt5465
Særlove i alt673786
Særlovgivning i øvrigt44
Sigtelser
Straffelov i alt654529
Seksualforbrydelser i alt4450
Voldsforbrydelser i alt185195
Ejendomsforbrydelser i alt387247
Andre straffelovsforbrydelser i alt3837
Særlove i alt428489
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vordingborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,201,0232,32