Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Guldborgsund  |  Enhed: -
2021M042022M04
Guldborgsund4,32,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd30 11330 130
Kvinder30 23230 129
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte241260
Døde497432
Fødselsoverskud- 256- 172
Tilflyttede1 5131 509
Fraflyttede1 4531 407
Nettotilflyttede60102
Nettoindvandrede-31104
Korrektioner-2529
Befolkningstilvækst- 25263
Kvinder
Levendefødte225234
Døde399434
Fødselsoverskud- 174- 200
Tilflyttede1 3641 366
Fraflyttede1 3011 317
Nettotilflyttede6349
Nettoindvandrede-2457
Korrektioner-713
Befolkningstilvækst- 142-81
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 62035 544
Vuggestue (0-2 år)39 58842 768
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 26821 888
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 73319 118
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 73318 733
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 4072 323
Seksualforbrydelser i alt7876
Voldsforbrydelser i alt454428
Ejendomsforbrydelser i alt2 7731 703
Andre straffelovsforbrydelser i alt102116
Særlove i alt1 1111 227
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt1 662916
Seksualforbrydelser i alt5255
Voldsforbrydelser i alt360364
Ejendomsforbrydelser i alt1 176403
Andre straffelovsforbrydelser i alt7494
Særlove i alt784759
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Guldborgsund  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,801,1632,34