Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Guldborgsund  |  Enhed: -
2020M072021M07
Guldborgsund5,74,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Guldborgsund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Guldborgsund900,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd30 15630 194
Kvinder30 27730 284
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Guldborgsund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte242241
Døde427497
Fødselsoverskud- 185- 256
Tilflyttede1 4601 513
Fraflyttede1 4601 453
Nettotilflyttede060
Nettoindvandrede77-31
Korrektioner-1-25
Befolkningstilvækst- 109- 252
Kvinder
Levendefødte238225
Døde389399
Fødselsoverskud- 151- 174
Tilflyttede1 3071 364
Fraflyttede1 3021 301
Nettotilflyttede563
Nettoindvandrede49-24
Korrektioner-2-7
Befolkningstilvækst-99- 142
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Guldborgsund  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 26034 620
Vuggestue (0-2 år)38 94039 588
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 94420 268
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 54618 733
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 54618 733
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Guldborgsund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 6073 407
Seksualforbrydelser i alt5778
Voldsforbrydelser i alt517454
Ejendomsforbrydelser i alt2 8932 773
Andre straffelovsforbrydelser i alt140102
Særlove i alt1 4781 111
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt1 5241 662
Seksualforbrydelser i alt4052
Voldsforbrydelser i alt389360
Ejendomsforbrydelser i alt9841 176
Andre straffelovsforbrydelser i alt11174
Særlove i alt938784
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Guldborgsund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,801,1632,34