Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Næstved  |  Enhed: -
2020M072021M07
Næstved5,03,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Næstved  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Næstved676,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd41 27541 466
Kvinder41 89042 026
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Næstved  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte372376
Døde380421
Fødselsoverskud-8-45
Tilflyttede2 1742 195
Fraflyttede2 0582 125
Nettotilflyttede11670
Nettoindvandrede-2827
Korrektioner-610
Befolkningstilvækst7462
Kvinder
Levendefødte347339
Døde409419
Fødselsoverskud-62-80
Tilflyttede2 0292 008
Fraflyttede1 8921 945
Nettotilflyttede13763
Nettoindvandrede21
Korrektioner1-8
Befolkningstilvækst78-24
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Næstved  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 53933 946
Vuggestue (0-2 år)36 33336 355
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 91221 890
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 19721 439
Skolefritidsordninger (10-13 år)20 57020 801
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Næstved  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 6233 263
Seksualforbrydelser i alt76107
Voldsforbrydelser i alt395343
Ejendomsforbrydelser i alt3 0602 716
Andre straffelovsforbrydelser i alt9297
Særlove i alt1 4602 384
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt1 0151 142
Seksualforbrydelser i alt4060
Voldsforbrydelser i alt264258
Ejendomsforbrydelser i alt649749
Andre straffelovsforbrydelser i alt6275
Særlove i alt9921 986
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Næstved  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,000,9825,00