Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Næstved  |  Enhed: -
2021M042022M04
Næstved3,82,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Næstved  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd41 38841 746
Kvinder41 93942 300
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte376399
Døde421496
Fødselsoverskud-45-97
Tilflyttede2 1952 358
Fraflyttede2 1252 118
Nettotilflyttede70240
Nettoindvandrede27118
Korrektioner1021
Befolkningstilvækst62282
Kvinder
Levendefødte339362
Døde419449
Fødselsoverskud-80-87
Tilflyttede2 0082 280
Fraflyttede1 9451 987
Nettotilflyttede63293
Nettoindvandrede1134
Korrektioner-8-2
Befolkningstilvækst-24338
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Næstved  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 94634 298
Vuggestue (0-2 år)36 35539 479
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 89023 265
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 43921 835
Skolefritidsordninger (10-13 år)20 80121 186
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 2632 763
Seksualforbrydelser i alt10789
Voldsforbrydelser i alt343335
Ejendomsforbrydelser i alt2 7162 218
Andre straffelovsforbrydelser i alt97121
Særlove i alt2 3841 454
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt1 142867
Seksualforbrydelser i alt6062
Voldsforbrydelser i alt258250
Ejendomsforbrydelser i alt749480
Andre straffelovsforbrydelser i alt7575
Særlove i alt1 986918
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Næstved  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,000,9825,00