Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lolland  |  Enhed: -
2021M042022M04
Lolland5,03,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Lolland  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd20 39620 215
Kvinder19 99919 811
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte104134
Døde364395
Fødselsoverskud- 260- 261
Tilflyttede983992
Fraflyttede1 0881 030
Nettotilflyttede- 105-38
Nettoindvandrede2173
Korrektioner10-2
Befolkningstilvækst- 334- 228
Kvinder
Levendefødte111151
Døde321305
Fødselsoverskud- 210- 154
Tilflyttede832813
Fraflyttede886943
Nettotilflyttede-54- 130
Nettoindvandrede2777
Korrektioner53
Befolkningstilvækst- 232- 204
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lolland  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 02433 168
Vuggestue (0-2 år)36 07239 624
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 71222 344
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 78019 152
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 31610 582
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 1911 829
Seksualforbrydelser i alt5351
Voldsforbrydelser i alt344289
Ejendomsforbrydelser i alt1 7281 429
Andre straffelovsforbrydelser i alt6660
Særlove i alt9623 637
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt883592
Seksualforbrydelser i alt3933
Voldsforbrydelser i alt268210
Ejendomsforbrydelser i alt532307
Andre straffelovsforbrydelser i alt4442
Særlove i alt5353 082
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lolland  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,2333,09