Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lejre  |  Enhed: -
2021M042022M04
Lejre3,32,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Lejre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd14 10714 218
Kvinder14 27614 412
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte121137
Døde158135
Fødselsoverskud-372
Tilflyttede1 1331 310
Fraflyttede1 0641 137
Nettotilflyttede69173
Nettoindvandrede1332
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst44211
Kvinder
Levendefødte108150
Døde106137
Fødselsoverskud213
Tilflyttede1 1021 279
Fraflyttede9941 084
Nettotilflyttede108195
Nettoindvandrede2124
Korrektioner27
Befolkningstilvækst133239
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lejre  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 21034 738
Vuggestue (0-2 år)37 55440 601
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 60119 514
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 68919 063
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 92311 143
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt666784
Seksualforbrydelser i alt2417
Voldsforbrydelser i alt7993
Ejendomsforbrydelser i alt538646
Andre straffelovsforbrydelser i alt2528
Særlove i alt214314
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt134304
Seksualforbrydelser i alt912
Voldsforbrydelser i alt3742
Ejendomsforbrydelser i alt75240
Andre straffelovsforbrydelser i alt1310
Særlove i alt110163
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lejre  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,311,0528,23