Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sorø  |  Enhed: -
2020M072021M07
Sorø4,93,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Sorø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Sorø308,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd15 00514 980
Kvinder14 86714 964
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sorø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte114116
Døde160177
Fødselsoverskud-46-61
Tilflyttede1 1071 113
Fraflyttede1 0411 068
Nettotilflyttede6645
Nettoindvandrede-1272
Korrektioner-16-4
Befolkningstilvækst-852
Kvinder
Levendefødte118146
Døde164148
Fødselsoverskud-46-2
Tilflyttede1 0251 009
Fraflyttede948990
Nettotilflyttede7719
Nettoindvandrede2347
Korrektioner1-4
Befolkningstilvækst5560
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Sorø  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 19733 374
Vuggestue (0-2 år)33 30835 024
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 39320 328
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 56616 335
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 92210 076
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sorø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 2401 118
Seksualforbrydelser i alt5340
Voldsforbrydelser i alt112158
Ejendomsforbrydelser i alt1 049894
Andre straffelovsforbrydelser i alt2626
Særlove i alt512354
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt320397
Seksualforbrydelser i alt3934
Voldsforbrydelser i alt77130
Ejendomsforbrydelser i alt186209
Andre straffelovsforbrydelser i alt1824
Særlove i alt353208
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Sorø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,300,9525,74