Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sorø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Sorø3,52,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Sorø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd14 99514 981
Kvinder14 93815 011
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte116138
Døde177165
Fødselsoverskud-61-27
Tilflyttede1 1131 088
Fraflyttede1 0681 084
Nettotilflyttede454
Nettoindvandrede7240
Korrektioner-4-32
Befolkningstilvækst52-15
Kvinder
Levendefødte146129
Døde148148
Fødselsoverskud-2-19
Tilflyttede1 009999
Fraflyttede990982
Nettotilflyttede1917
Nettoindvandrede4745
Korrektioner-4-3
Befolkningstilvækst6040
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Sorø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 37434 287
Vuggestue (0-2 år)35 02436 520
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 32820 680
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 33516 665
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 07610 318
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 118975
Seksualforbrydelser i alt4032
Voldsforbrydelser i alt158127
Ejendomsforbrydelser i alt894783
Andre straffelovsforbrydelser i alt2633
Særlove i alt354369
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt397263
Seksualforbrydelser i alt3425
Voldsforbrydelser i alt13098
Ejendomsforbrydelser i alt209119
Andre straffelovsforbrydelser i alt2421
Særlove i alt208198
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Sorø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,300,9525,74