Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Stevns  |  Enhed: -
2021M042022M04
Stevns3,52,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Stevns  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Stevns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 71411 951
Kvinder11 49111 686
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Stevns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte10597
Døde138155
Fødselsoverskud-33-58
Tilflyttede8581 013
Fraflyttede747791
Nettotilflyttede111222
Nettoindvandrede073
Korrektioner43
Befolkningstilvækst82240
Kvinder
Levendefødte9387
Døde115138
Fødselsoverskud-22-51
Tilflyttede822943
Fraflyttede671748
Nettotilflyttede151195
Nettoindvandrede2258
Korrektioner-4-3
Befolkningstilvækst147199
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Stevns  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 65136 971
Vuggestue (0-2 år)38 76441 459
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 28623 716
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 50518 590
Skolefritidsordninger (10-13 år)13 75014 025
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Stevns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt585570
Seksualforbrydelser i alt289
Voldsforbrydelser i alt8771
Ejendomsforbrydelser i alt454456
Andre straffelovsforbrydelser i alt1634
Særlove i alt203288
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt154129
Seksualforbrydelser i alt174
Voldsforbrydelser i alt5249
Ejendomsforbrydelser i alt8157
Andre straffelovsforbrydelser i alt419
Særlove i alt106138
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Stevns  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,001,1021,52