Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Slagelse  |  Enhed: -
2020M072021M07
Slagelse5,84,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Slagelse  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Slagelse568,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd39 35139 565
Kvinder39 80439 990
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Slagelse  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte385383
Døde458469
Fødselsoverskud-73-86
Tilflyttede1 9302 019
Fraflyttede1 9462 042
Nettotilflyttede-16-23
Nettoindvandrede7451
Korrektioner75
Befolkningstilvækst-8-53
Kvinder
Levendefødte349408
Døde408455
Fødselsoverskud-59-47
Tilflyttede1 8001 891
Fraflyttede1 8051 821
Nettotilflyttede-570
Nettoindvandrede7283
Korrektioner0-4
Befolkningstilvækst8102
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Slagelse  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 66832 256
Vuggestue (0-2 år)35 41236 288
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)16 86017 280
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)10 57211 028
Fritidsklubber (10-13 år)2 8082 832
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 25617 424
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Slagelse  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt4 5604 833
Seksualforbrydelser i alt8898
Voldsforbrydelser i alt696616
Ejendomsforbrydelser i alt3 6533 975
Andre straffelovsforbrydelser i alt123144
Særlove i alt1 8871 284
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt1 5322 314
Seksualforbrydelser i alt5762
Voldsforbrydelser i alt568511
Ejendomsforbrydelser i alt8191 632
Andre straffelovsforbrydelser i alt88109
Særlove i alt1 333828
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Slagelse  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,100,9625,30