Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Slagelse  |  Enhed: -
2021M042022M04
Slagelse4,62,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Slagelse  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd39 42739 636
Kvinder39 86040 070
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte383390
Døde469464
Fødselsoverskud-86-74
Tilflyttede2 0192 132
Fraflyttede2 0421 898
Nettotilflyttede-23234
Nettoindvandrede51123
Korrektioner56
Befolkningstilvækst-53289
Kvinder
Levendefødte408361
Døde455438
Fødselsoverskud-47-77
Tilflyttede1 8912 009
Fraflyttede1 8211 801
Nettotilflyttede70208
Nettoindvandrede83133
Korrektioner-416
Befolkningstilvækst102280
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Slagelse  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 25633 209
Vuggestue (0-2 år)36 28839 072
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)17 28018 601
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)11 02811 858
Fritidsklubber (10-13 år)2 8322 893
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 42417 721
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt4 8333 411
Seksualforbrydelser i alt9890
Voldsforbrydelser i alt616464
Ejendomsforbrydelser i alt3 9752 733
Andre straffelovsforbrydelser i alt144124
Særlove i alt1 2841 202
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt2 3141 096
Seksualforbrydelser i alt6255
Voldsforbrydelser i alt511317
Ejendomsforbrydelser i alt1 632634
Andre straffelovsforbrydelser i alt10990
Særlove i alt828655
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Slagelse  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,100,9625,30