Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringsted  |  Enhed: -
2020M072021M07
Ringsted4,43,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Ringsted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Ringsted294,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd17 52017 720
Kvinder17 33217 352
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringsted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte165166
Døde150141
Fødselsoverskud1525
Tilflyttede1 1271 103
Fraflyttede1 0671 213
Nettotilflyttede60- 110
Nettoindvandrede4671
Korrektioner-1713
Befolkningstilvækst104-1
Kvinder
Levendefødte152166
Døde148143
Fødselsoverskud423
Tilflyttede1 0401 047
Fraflyttede1 0571 114
Nettotilflyttede-17-67
Nettoindvandrede4136
Korrektioner-54
Befolkningstilvækst23-4
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ringsted  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 16634 672
Vuggestue (0-2 år)36 82837 158
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 88921 021
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 05219 338
Skolefritidsordninger (10-13 år)..11 209
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringsted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5111 591
Seksualforbrydelser i alt3327
Voldsforbrydelser i alt146147
Ejendomsforbrydelser i alt1 2781 352
Andre straffelovsforbrydelser i alt5465
Særlove i alt617671
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt373459
Seksualforbrydelser i alt2414
Voldsforbrydelser i alt8596
Ejendomsforbrydelser i alt239311
Andre straffelovsforbrydelser i alt2538
Særlove i alt365400
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringsted  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,100,9524,74