Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringsted  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ringsted3,42,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ringsted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd17 65217 883
Kvinder17 35317 466
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte166191
Døde141174
Fødselsoverskud2517
Tilflyttede1 1031 392
Fraflyttede1 2131 279
Nettotilflyttede- 110113
Nettoindvandrede7190
Korrektioner13-21
Befolkningstilvækst-1199
Kvinder
Levendefødte166153
Døde143158
Fødselsoverskud23-5
Tilflyttede1 0471 216
Fraflyttede1 1141 142
Nettotilflyttede-6774
Nettoindvandrede3623
Korrektioner43
Befolkningstilvækst-495
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ringsted  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 67235 244
Vuggestue (0-2 år)37 15837 224
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 02121 054
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 33819 723
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 20911 429
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 5911 454
Seksualforbrydelser i alt27207
Voldsforbrydelser i alt147145
Ejendomsforbrydelser i alt1 3521 062
Andre straffelovsforbrydelser i alt6540
Særlove i alt671639
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt459423
Seksualforbrydelser i alt14196
Voldsforbrydelser i alt9664
Ejendomsforbrydelser i alt311145
Andre straffelovsforbrydelser i alt3818
Særlove i alt400391
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringsted  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,100,9524,74