Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kalundborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Kalundborg3,72,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Kalundborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd24 32824 365
Kvinder24 11724 068
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte205191
Døde304313
Fødselsoverskud-99- 122
Tilflyttede1 4611 403
Fraflyttede1 3661 360
Nettotilflyttede9543
Nettoindvandrede3885
Korrektioner-45
Befolkningstilvækst3011
Kvinder
Levendefødte191178
Døde255308
Fødselsoverskud-64- 130
Tilflyttede1 3651 355
Fraflyttede1 3411 438
Nettotilflyttede24-83
Nettoindvandrede5476
Korrektioner77
Befolkningstilvækst21- 130
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Kalundborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost27 48927 467
Vuggestue (0-2 år)28 05029 106
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 08822 715
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 64721 054
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 0418 195
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 6561 879
Seksualforbrydelser i alt3842
Voldsforbrydelser i alt199221
Ejendomsforbrydelser i alt1 3321 545
Andre straffelovsforbrydelser i alt8771
Særlove i alt650632
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt392706
Seksualforbrydelser i alt1923
Voldsforbrydelser i alt99110
Ejendomsforbrydelser i alt241534
Andre straffelovsforbrydelser i alt3339
Særlove i alt401352
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kalundborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,201,0134,00