Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kalundborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Kalundborg4,93,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Kalundborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Kalundborg575,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd24 24424 318
Kvinder24 13024 109
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kalundborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte200205
Døde322304
Fødselsoverskud- 122-99
Tilflyttede1 2731 461
Fraflyttede1 3441 366
Nettotilflyttede-7195
Nettoindvandrede4938
Korrektioner-7-4
Befolkningstilvækst- 15130
Kvinder
Levendefødte194191
Døde249255
Fødselsoverskud-55-64
Tilflyttede1 2741 365
Fraflyttede1 3351 341
Nettotilflyttede-6124
Nettoindvandrede2754
Korrektioner-57
Befolkningstilvækst-9421
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Kalundborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 07227 489
Vuggestue (0-2 år)29 42528 050
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 11122 088
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 33920 647
Skolefritidsordninger (10-13 år)..8 041
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kalundborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 0151 656
Seksualforbrydelser i alt6138
Voldsforbrydelser i alt282199
Ejendomsforbrydelser i alt1 6191 332
Andre straffelovsforbrydelser i alt5387
Særlove i alt998650
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt662392
Seksualforbrydelser i alt4319
Voldsforbrydelser i alt17799
Ejendomsforbrydelser i alt411241
Andre straffelovsforbrydelser i alt3133
Særlove i alt452401
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kalundborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,401,0134,00