Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faxe  |  Enhed: -
2021M042022M04
Faxe3,72,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Faxe  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd18 80018 953
Kvinder18 00318 202
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte160155
Døde231210
Fødselsoverskud-71-55
Tilflyttede1 2791 532
Fraflyttede1 2091 310
Nettotilflyttede70222
Nettoindvandrede12194
Korrektioner-4-8
Befolkningstilvækst116253
Kvinder
Levendefødte129154
Døde179173
Fødselsoverskud-50-19
Tilflyttede1 1241 331
Fraflyttede1 0981 145
Nettotilflyttede26186
Nettoindvandrede4329
Korrektioner2-1
Befolkningstilvækst21195
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Faxe  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 35635 172
Vuggestue (0-2 år)36 12038 232
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 71620 760
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)8 77210 320
Fritidsklubber (10-13 år)3 5284 488
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 38820 796
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 5487 704
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3021 007
Seksualforbrydelser i alt3934
Voldsforbrydelser i alt194118
Ejendomsforbrydelser i alt1 041802
Andre straffelovsforbrydelser i alt2853
Særlove i alt1 223477
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt418328
Seksualforbrydelser i alt2325
Voldsforbrydelser i alt16292
Ejendomsforbrydelser i alt214170
Andre straffelovsforbrydelser i alt1941
Særlove i alt1 038268
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faxe  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,801,0825,00