Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faxe  |  Enhed: -
2020M072021M07
Faxe4,83,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Faxe  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Faxe404,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd18 61218 907
Kvinder18 03518 072
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte150160
Døde190231
Fødselsoverskud-40-71
Tilflyttede1 2741 279
Fraflyttede1 2061 209
Nettotilflyttede6870
Nettoindvandrede14121
Korrektioner-4-4
Befolkningstilvækst38116
Kvinder
Levendefødte132129
Døde199179
Fødselsoverskud-67-50
Tilflyttede1 1771 124
Fraflyttede1 1091 098
Nettotilflyttede6826
Nettoindvandrede2243
Korrektioner22
Befolkningstilvækst2521
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Faxe  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 57634 356
Vuggestue (0-2 år)36 15636 120
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 86019 716
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)13 8488 772
Fritidsklubber (10-13 år)5 8203 528
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 08820 388
Skolefritidsordninger (10-13 år)..7 548
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 2001 302
Seksualforbrydelser i alt2339
Voldsforbrydelser i alt129194
Ejendomsforbrydelser i alt1 0131 041
Andre straffelovsforbrydelser i alt3528
Særlove i alt5581 223
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt240418
Seksualforbrydelser i alt1123
Voldsforbrydelser i alt89162
Ejendomsforbrydelser i alt118214
Andre straffelovsforbrydelser i alt2219
Særlove i alt3731 038
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faxe  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,801,0825,00