Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Holbæk  |  Enhed: -
2021M042022M04
Holbæk3,12,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Holbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd35 80736 267
Kvinder36 22336 723
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte326355
Døde386384
Fødselsoverskud-60-29
Tilflyttede2 2872 443
Fraflyttede2 0712 157
Nettotilflyttede216286
Nettoindvandrede14164
Korrektioner-14-4
Befolkningstilvækst156417
Kvinder
Levendefødte290303
Døde329389
Fødselsoverskud-39-86
Tilflyttede2 1512 490
Fraflyttede1 9732 016
Nettotilflyttede178474
Nettoindvandrede8398
Korrektioner-6-6
Befolkningstilvækst216480
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Holbæk  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 00132 769
Vuggestue (0-2 år)37 79639 644
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 79021 703
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)18 08416 599
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 52719 756
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 0879 262
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 8342 366
Seksualforbrydelser i alt6362
Voldsforbrydelser i alt346276
Ejendomsforbrydelser i alt3 3231 950
Andre straffelovsforbrydelser i alt10278
Særlove i alt1 1891 245
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt1 771783
Seksualforbrydelser i alt3235
Voldsforbrydelser i alt179130
Ejendomsforbrydelser i alt1 499575
Andre straffelovsforbrydelser i alt6143
Særlove i alt719789
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Holbæk  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,300,9625,09