Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Holbæk  |  Enhed: -
2020M072021M07
Holbæk4,12,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Holbæk  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Holbæk577,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd35 69136 035
Kvinder35 99436 460
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Holbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte323326
Døde386386
Fødselsoverskud-63-60
Tilflyttede2 1602 287
Fraflyttede1 9532 071
Nettotilflyttede207216
Nettoindvandrede2814
Korrektioner-20-14
Befolkningstilvækst152156
Kvinder
Levendefødte288290
Døde330329
Fødselsoverskud-42-39
Tilflyttede1 9682 151
Fraflyttede1 8711 973
Nettotilflyttede97178
Nettoindvandrede4583
Korrektioner-8-6
Befolkningstilvækst92216
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Holbæk  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 67134 001
Vuggestue (0-2 år)37 78537 796
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 00020 790
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)17 82018 084
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 21921 527
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 94410 087
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 9383 834
Seksualforbrydelser i alt4763
Voldsforbrydelser i alt344346
Ejendomsforbrydelser i alt2 4503 323
Andre straffelovsforbrydelser i alt97102
Særlove i alt1 4551 189
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt6671 771
Seksualforbrydelser i alt2532
Voldsforbrydelser i alt179179
Ejendomsforbrydelser i alt4191 499
Andre straffelovsforbrydelser i alt4461
Særlove i alt855719
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Holbæk  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,300,9625,09