Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odsherred  |  Enhed: -
2021M042022M04
Odsherred4,12,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Odsherred  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odsherred  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd16 47016 472
Kvinder16 45316 384
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odsherred  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte9092
Døde259262
Fødselsoverskud- 169- 170
Tilflyttede1 1001 221
Fraflyttede1 0341 110
Nettotilflyttede66111
Nettoindvandrede4073
Korrektioner6-1
Befolkningstilvækst-5713
Kvinder
Levendefødte116101
Døde228255
Fødselsoverskud- 112- 154
Tilflyttede1 0241 149
Fraflyttede9601 086
Nettotilflyttede6463
Nettoindvandrede6433
Korrektioner73
Befolkningstilvækst23-55
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Odsherred  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 03435 651
Vuggestue (0-2 år)35 28836 597
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 41823 067
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 56014 190
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 7205 588
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odsherred  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 7161 239
Seksualforbrydelser i alt5842
Voldsforbrydelser i alt200191
Ejendomsforbrydelser i alt1 373970
Andre straffelovsforbrydelser i alt8536
Særlove i alt441465
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt497293
Seksualforbrydelser i alt4730
Voldsforbrydelser i alt10989
Ejendomsforbrydelser i alt282156
Andre straffelovsforbrydelser i alt5918
Særlove i alt244278
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odsherred  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,300,9834,00