Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odsherred  |  Enhed: -
2020M042021M04
Odsherred5,14,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Odsherred  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Odsherred354,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd16 49416 470
Kvinder16 41116 453
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte9890
Døde245259
Fødselsoverskud- 147- 169
Tilflyttede1 0041 100
Fraflyttede9331 034
Nettotilflyttede7166
Nettoindvandrede1540
Korrektioner-96
Befolkningstilvækst-70-57
Kvinder
Levendefødte105116
Døde232228
Fødselsoverskud- 127- 112
Tilflyttede9051 024
Fraflyttede926960
Nettotilflyttede-2164
Nettoindvandrede5764
Korrektioner-47
Befolkningstilvækst-9523
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Odsherred  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 17634 034
Vuggestue (0-2 år)36 46535 288
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 95722 418
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 34021 560
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 6215 720
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 7571 716
Seksualforbrydelser i alt4358
Voldsforbrydelser i alt181200
Ejendomsforbrydelser i alt1 4631 373
Andre straffelovsforbrydelser i alt7085
Særlove i alt569441
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt331497
Seksualforbrydelser i alt3147
Voldsforbrydelser i alt84109
Ejendomsforbrydelser i alt179282
Andre straffelovsforbrydelser i alt3759
Særlove i alt293244
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odsherred  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,300,9834,00