Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gribskov  |  Enhed: -
2021M042022M04
Gribskov2,91,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Gribskov  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd20 47420 609
Kvinder20 55820 660
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte150164
Døde264273
Fødselsoverskud- 114- 109
Tilflyttede1 4721 658
Fraflyttede1 4771 571
Nettotilflyttede-587
Nettoindvandrede36146
Korrektioner10-1
Befolkningstilvækst-73123
Kvinder
Levendefødte134142
Døde213221
Fødselsoverskud-79-79
Tilflyttede1 4071 618
Fraflyttede1 3951 529
Nettotilflyttede1289
Nettoindvandrede6538
Korrektioner-25
Befolkningstilvækst-453
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gribskov  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost41 49642 396
Vuggestue (0-2 år)36 60037 704
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 84022 320
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)1 0891 111
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 28622 737
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 3404 774
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 6091 516
Seksualforbrydelser i alt4732
Voldsforbrydelser i alt149145
Ejendomsforbrydelser i alt1 3551 268
Andre straffelovsforbrydelser i alt5871
Særlove i alt641672
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt278304
Seksualforbrydelser i alt2316
Voldsforbrydelser i alt8486
Ejendomsforbrydelser i alt143188
Andre straffelovsforbrydelser i alt2814
Særlove i alt336338
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gribskov  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,400,8529,34