Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gribskov  |  Enhed: -
2020M072021M07
Gribskov3,92,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Gribskov  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Gribskov279,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd20 52820 568
Kvinder20 60720 651
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gribskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte135150
Døde230264
Fødselsoverskud-95- 114
Tilflyttede1 4021 472
Fraflyttede1 4601 477
Nettotilflyttede-58-5
Nettoindvandrede1236
Korrektioner2410
Befolkningstilvækst- 117-73
Kvinder
Levendefødte123134
Døde218213
Fødselsoverskud-95-79
Tilflyttede1 3441 407
Fraflyttede1 3481 395
Nettotilflyttede-412
Nettoindvandrede5265
Korrektioner17-2
Befolkningstilvækst-30-4
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gribskov  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 68841 496
Vuggestue (0-2 år)34 38036 600
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 27221 840
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)1 9691 089
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 06622 286
Skolefritidsordninger (10-13 år)14 87210 340
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gribskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 9591 609
Seksualforbrydelser i alt7247
Voldsforbrydelser i alt161149
Ejendomsforbrydelser i alt1 6631 355
Andre straffelovsforbrydelser i alt6358
Særlove i alt704641
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt291278
Seksualforbrydelser i alt4423
Voldsforbrydelser i alt7684
Ejendomsforbrydelser i alt149143
Andre straffelovsforbrydelser i alt2228
Særlove i alt355336
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gribskov  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,400,8529,34