Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Solrød  |  Enhed: -
2021M042022M04
Solrød2,81,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Solrød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Solrød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 59011 755
Kvinder11 88312 088
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Solrød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte110155
Døde97105
Fødselsoverskud1350
Tilflyttede854898
Fraflyttede786830
Nettotilflyttede6868
Nettoindvandrede1426
Korrektioner-1-1
Befolkningstilvækst94143
Kvinder
Levendefødte135136
Døde7885
Fødselsoverskud5751
Tilflyttede815914
Fraflyttede807772
Nettotilflyttede8142
Nettoindvandrede2413
Korrektioner34
Befolkningstilvækst92210
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Solrød  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 33534 320
Vuggestue (0-2 år)37 23538 401
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 49220 218
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)23 17722 000
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 3278 404
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Solrød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt799732
Seksualforbrydelser i alt1613
Voldsforbrydelser i alt5255
Ejendomsforbrydelser i alt712638
Andre straffelovsforbrydelser i alt1926
Særlove i alt208303
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt127117
Seksualforbrydelser i alt59
Voldsforbrydelser i alt2931
Ejendomsforbrydelser i alt8464
Andre straffelovsforbrydelser i alt913
Særlove i alt128182
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Solrød  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,810,8920,95