Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Roskilde  |  Enhed: -
2021M042022M04
Roskilde3,52,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Roskilde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd43 50843 946
Kvinder45 25745 669
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte454446
Døde369446
Fødselsoverskud850
Tilflyttede3 1893 208
Fraflyttede2 8783 085
Nettotilflyttede311123
Nettoindvandrede68159
Korrektioner146
Befolkningstilvækst478288
Kvinder
Levendefødte377386
Døde422439
Fødselsoverskud-45-53
Tilflyttede3 1383 134
Fraflyttede2 6982 953
Nettotilflyttede440181
Nettoindvandrede84138
Korrektioner184
Befolkningstilvækst497270
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Roskilde  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost39 08440 848
Vuggestue (0-2 år)39 08440 848
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 48421 432
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 9805 052
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 67022 110
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 7903 624
Seksualforbrydelser i alt71106
Voldsforbrydelser i alt373331
Ejendomsforbrydelser i alt3 2163 082
Andre straffelovsforbrydelser i alt130105
Særlove i alt1 2251 386
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt980870
Seksualforbrydelser i alt3546
Voldsforbrydelser i alt208169
Ejendomsforbrydelser i alt668598
Andre straffelovsforbrydelser i alt6957
Særlove i alt784766
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Roskilde  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,200,8425,69