Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Roskilde  |  Enhed: -
2020M072021M07
Roskilde4,23,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Roskilde  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Roskilde211,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd43 42943 627
Kvinder45 02745 362
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Roskilde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte366454
Døde407369
Fødselsoverskud-4185
Tilflyttede2 8563 189
Fraflyttede2 8202 878
Nettotilflyttede36311
Nettoindvandrede6068
Korrektioner1214
Befolkningstilvækst67478
Kvinder
Levendefødte396377
Døde423422
Fødselsoverskud-27-45
Tilflyttede2 8273 138
Fraflyttede2 6302 698
Nettotilflyttede197440
Nettoindvandrede7884
Korrektioner2218
Befolkningstilvækst270497
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Roskilde  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 04439 084
Vuggestue (0-2 år)40 04439 084
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 02420 484
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 9084 980
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 42821 670
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Roskilde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt4 9653 790
Seksualforbrydelser i alt13771
Voldsforbrydelser i alt412373
Ejendomsforbrydelser i alt4 2923 216
Andre straffelovsforbrydelser i alt124130
Særlove i alt2 0791 225
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt898980
Seksualforbrydelser i alt6335
Voldsforbrydelser i alt206208
Ejendomsforbrydelser i alt564668
Andre straffelovsforbrydelser i alt6569
Særlove i alt1 421784
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Roskilde  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,200,8425,69