Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Halsnæs  |  Enhed: -
2020M042021M04
Halsnæs4,54,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Halsnæs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Halsnæs122,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd15 65015 652
Kvinder15 82515 798
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte133146
Døde191195
Fødselsoverskud-58-49
Tilflyttede951948
Fraflyttede831934
Nettotilflyttede12014
Nettoindvandrede464
Korrektioner148
Befolkningstilvækst8037
Kvinder
Levendefødte105114
Døde181168
Fødselsoverskud-76-54
Tilflyttede896917
Fraflyttede825918
Nettotilflyttede71-1
Nettoindvandrede3750
Korrektioner14
Befolkningstilvækst33-1
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Halsnæs  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost41 40038 880
Vuggestue (0-2 år)38 36439 960
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 22822 200
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 38017 644
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 8206 930
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5431 321
Seksualforbrydelser i alt3220
Voldsforbrydelser i alt134136
Ejendomsforbrydelser i alt1 3271 110
Andre straffelovsforbrydelser i alt5055
Særlove i alt512528
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt272286
Seksualforbrydelser i alt168
Voldsforbrydelser i alt7580
Ejendomsforbrydelser i alt159172
Andre straffelovsforbrydelser i alt2226
Særlove i alt288271
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Halsnæs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,8534,00