Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Halsnæs  |  Enhed: -
2021M042022M04
Halsnæs3,72,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Halsnæs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Halsnæs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd15 65215 670
Kvinder15 79815 763
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Halsnæs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte146131
Døde195208
Fødselsoverskud-49-77
Tilflyttede9481 008
Fraflyttede9341 020
Nettotilflyttede14-12
Nettoindvandrede6451
Korrektioner8-8
Befolkningstilvækst37-46
Kvinder
Levendefødte114116
Døde168165
Fødselsoverskud-54-49
Tilflyttede917950
Fraflyttede918981
Nettotilflyttede-1-31
Nettoindvandrede5052
Korrektioner4-2
Befolkningstilvækst-1-30
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Halsnæs  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 88038 040
Vuggestue (0-2 år)39 96042 000
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 20023 400
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 64417 930
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 9307 040
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Halsnæs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3211 259
Seksualforbrydelser i alt2027
Voldsforbrydelser i alt136120
Ejendomsforbrydelser i alt1 1101 059
Andre straffelovsforbrydelser i alt5553
Særlove i alt528444
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt286267
Seksualforbrydelser i alt815
Voldsforbrydelser i alt8059
Ejendomsforbrydelser i alt172173
Andre straffelovsforbrydelser i alt2620
Særlove i alt271248
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Halsnæs  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,700,8534,00