Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Køge  |  Enhed: -
2021M042022M04
Køge3,72,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Køge  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Køge  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd30 59030 691
Kvinder30 93531 088
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Køge  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte304327
Døde304327
Fødselsoverskud00
Tilflyttede2 0192 072
Fraflyttede1 8822 165
Nettotilflyttede137-93
Nettoindvandrede88200
Korrektioner32
Befolkningstilvækst228109
Kvinder
Levendefødte299306
Døde284291
Fødselsoverskud1515
Tilflyttede1 9161 989
Fraflyttede1 7491 948
Nettotilflyttede16741
Nettoindvandrede8585
Korrektioner1-7
Befolkningstilvækst268134
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Køge  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 76034 200
Vuggestue (0-2 år)38 16039 360
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 56023 280
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 43719 778
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Køge  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 1222 264
Seksualforbrydelser i alt4059
Voldsforbrydelser i alt281257
Ejendomsforbrydelser i alt2 7051 867
Andre straffelovsforbrydelser i alt9681
Særlove i alt9741 360
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt911578
Seksualforbrydelser i alt1336
Voldsforbrydelser i alt150157
Ejendomsforbrydelser i alt703347
Andre straffelovsforbrydelser i alt4538
Særlove i alt587615
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Køge  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,900,8721,04