Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Køge  |  Enhed: -
2020M042021M04
Køge4,14,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Køge  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Køge257,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd30 40330 590
Kvinder30 73230 935
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte325304
Døde259304
Fødselsoverskud660
Tilflyttede1 8272 019
Fraflyttede1 7921 882
Nettotilflyttede35137
Nettoindvandrede10488
Korrektioner103
Befolkningstilvækst215228
Kvinder
Levendefødte278299
Døde272284
Fødselsoverskud615
Tilflyttede1 7261 916
Fraflyttede1 7411 749
Nettotilflyttede-15167
Nettoindvandrede9885
Korrektioner01
Befolkningstilvækst89268
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Køge  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 92032 760
Vuggestue (0-2 år)36 96038 160
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 20022 560
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 14019 437
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 8373 122
Seksualforbrydelser i alt4340
Voldsforbrydelser i alt255281
Ejendomsforbrydelser i alt2 4542 705
Andre straffelovsforbrydelser i alt8596
Særlove i alt1 133974
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt492911
Seksualforbrydelser i alt3013
Voldsforbrydelser i alt137150
Ejendomsforbrydelser i alt284703
Andre straffelovsforbrydelser i alt4145
Særlove i alt729587
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Køge  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,900,8721,04