Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Greve  |  Enhed: -
2021M042022M04
Greve3,51,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Greve  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Greve  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd24 97925 148
Kvinder25 56225 752
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Greve  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte227277
Døde246260
Fødselsoverskud-1917
Tilflyttede1 5201 763
Fraflyttede1 6321 679
Nettotilflyttede- 11284
Nettoindvandrede6782
Korrektioner-65
Befolkningstilvækst-70188
Kvinder
Levendefødte237255
Døde200241
Fødselsoverskud3714
Tilflyttede1 4411 660
Fraflyttede1 5021 598
Nettotilflyttede-6162
Nettoindvandrede5139
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst26116
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Greve  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost42 82842 108
Vuggestue (0-2 år)33 57636 660
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 86021 324
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 57020 570
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Greve  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 2221 912
Seksualforbrydelser i alt5943
Voldsforbrydelser i alt185165
Ejendomsforbrydelser i alt1 8981 649
Andre straffelovsforbrydelser i alt8055
Særlove i alt1 0081 026
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt497414
Seksualforbrydelser i alt3924
Voldsforbrydelser i alt77106
Ejendomsforbrydelser i alt339261
Andre straffelovsforbrydelser i alt4223
Særlove i alt639568
Særlovgivning i øvrigt02
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Greve  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,320,7316,94