Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikssund  |  Enhed: -
2020M072021M07
Frederikssund3,92,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Frederikssund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Frederikssund248,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd22 47922 613
Kvinder22 94623 194
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikssund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte181173
Døde263260
Fødselsoverskud-82-87
Tilflyttede1 3571 463
Fraflyttede1 3191 374
Nettotilflyttede3889
Nettoindvandrede-641
Korrektioner-16-10
Befolkningstilvækst-6633
Kvinder
Levendefødte147182
Døde215219
Fødselsoverskud-68-37
Tilflyttede1 2651 433
Fraflyttede1 2641 275
Nettotilflyttede1158
Nettoindvandrede3266
Korrektioner-8-4
Befolkningstilvækst-43183
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederikssund  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 98035 076
Vuggestue (0-2 år)39 87641 868
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 52423 424
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 5283 540
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 87622 800
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikssund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 0992 026
Seksualforbrydelser i alt3442
Voldsforbrydelser i alt210198
Ejendomsforbrydelser i alt1 8031 734
Andre straffelovsforbrydelser i alt5252
Særlove i alt784553
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt360390
Seksualforbrydelser i alt1123
Voldsforbrydelser i alt115127
Ejendomsforbrydelser i alt215225
Andre straffelovsforbrydelser i alt1915
Særlove i alt412322
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederikssund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,800,9632,50