Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikssund  |  Enhed: -
2021M042022M04
Frederikssund3,11,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Frederikssund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd22 52722 676
Kvinder23 09223 229
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte173186
Døde260257
Fødselsoverskud-87-71
Tilflyttede1 4631 673
Fraflyttede1 3741 466
Nettotilflyttede89207
Nettoindvandrede4136
Korrektioner-10-7
Befolkningstilvækst33165
Kvinder
Levendefødte182176
Døde219239
Fødselsoverskud-37-63
Tilflyttede1 4331 608
Fraflyttede1 2751 364
Nettotilflyttede158244
Nettoindvandrede6621
Korrektioner-4-6
Befolkningstilvækst183196
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederikssund  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 07634 776
Vuggestue (0-2 år)41 86841 856
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 42423 748
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 5403 696
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 80023 880
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 0261 914
Seksualforbrydelser i alt4237
Voldsforbrydelser i alt198219
Ejendomsforbrydelser i alt1 7341 594
Andre straffelovsforbrydelser i alt5264
Særlove i alt553612
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt390432
Seksualforbrydelser i alt2318
Voldsforbrydelser i alt127117
Ejendomsforbrydelser i alt225272
Andre straffelovsforbrydelser i alt1525
Særlove i alt322336
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederikssund  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,800,9632,50