Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Egedal  |  Enhed: -
2020M072021M07
Egedal3,52,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Egedal  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Egedal125,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 58821 929
Kvinder21 83622 180
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Egedal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte225265
Døde165172
Fødselsoverskud6093
Tilflyttede1 3291 498
Fraflyttede1 3901 411
Nettotilflyttede-6187
Nettoindvandrede-4-5
Korrektioner59
Befolkningstilvækst0184
Kvinder
Levendefødte222216
Døde147144
Fødselsoverskud7572
Tilflyttede1 2541 459
Fraflyttede1 3241 404
Nettotilflyttede-7055
Nettoindvandrede129
Korrektioner132
Befolkningstilvækst19158
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Egedal  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost43 05643 188
Vuggestue (0-2 år)36 51635 868
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 76020 700
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 4563 504
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 50022 836
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Egedal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 2571 242
Seksualforbrydelser i alt3319
Voldsforbrydelser i alt10398
Ejendomsforbrydelser i alt1 1001 091
Andre straffelovsforbrydelser i alt2134
Særlove i alt344270
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt140195
Seksualforbrydelser i alt139
Voldsforbrydelser i alt5557
Ejendomsforbrydelser i alt68116
Andre straffelovsforbrydelser i alt413
Særlove i alt184164
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Egedal  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,7623,98