Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Egedal  |  Enhed: -
2021M042022M04
Egedal2,91,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Egedal  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 68022 110
Kvinder21 99622 421
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte265255
Døde172165
Fødselsoverskud9390
Tilflyttede1 4981 722
Fraflyttede1 4111 557
Nettotilflyttede87165
Nettoindvandrede-589
Korrektioner9-5
Befolkningstilvækst184339
Kvinder
Levendefødte216251
Døde144153
Fødselsoverskud7298
Tilflyttede1 4591 662
Fraflyttede1 4041 450
Nettotilflyttede55212
Nettoindvandrede2933
Korrektioner2-3
Befolkningstilvækst158340
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Egedal  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost43 18843 428
Vuggestue (0-2 år)35 86837 764
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 70021 828
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 5043 564
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 83623 256
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 2421 146
Seksualforbrydelser i alt1922
Voldsforbrydelser i alt9881
Ejendomsforbrydelser i alt1 0911 000
Andre straffelovsforbrydelser i alt3443
Særlove i alt270361
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt195196
Seksualforbrydelser i alt96
Voldsforbrydelser i alt5744
Ejendomsforbrydelser i alt116136
Andre straffelovsforbrydelser i alt1310
Særlove i alt164172
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Egedal  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,700,7623,98