Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rudersdal  |  Enhed: -
2021M042022M04
Rudersdal3,01,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Rudersdal  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd27 81028 007
Kvinder29 19929 248
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte250256
Døde299278
Fødselsoverskud-49-22
Tilflyttede2 2342 382
Fraflyttede2 1282 279
Nettotilflyttede106103
Nettoindvandrede139126
Korrektioner-291
Befolkningstilvækst167208
Kvinder
Levendefødte249251
Døde315315
Fødselsoverskud-66-64
Tilflyttede2 1322 184
Fraflyttede2 0122 183
Nettotilflyttede1201
Nettoindvandrede8970
Korrektioner-148
Befolkningstilvækst12915
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rudersdal  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 15038 060
Vuggestue (0-2 år)36 08035 860
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 90019 800
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 02020 405
Skolefritidsordninger (10-13 år)14 13514 410
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 4322 285
Seksualforbrydelser i alt2430
Voldsforbrydelser i alt166124
Ejendomsforbrydelser i alt2 1822 066
Andre straffelovsforbrydelser i alt6065
Særlove i alt666527
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt373353
Seksualforbrydelser i alt1311
Voldsforbrydelser i alt8963
Ejendomsforbrydelser i alt249260
Andre straffelovsforbrydelser i alt2219
Særlove i alt387278
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rudersdal  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,090,5722,93