Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rudersdal  |  Enhed: -
2020M072021M07
Rudersdal3,62,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Rudersdal  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Rudersdal73,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd27 59627 956
Kvinder29 02729 239
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rudersdal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte253250
Døde290299
Fødselsoverskud-37-49
Tilflyttede2 1202 234
Fraflyttede2 0542 128
Nettotilflyttede66106
Nettoindvandrede156139
Korrektioner-13-29
Befolkningstilvækst172167
Kvinder
Levendefødte235249
Døde279315
Fødselsoverskud-44-66
Tilflyttede1 9292 132
Fraflyttede1 9072 012
Nettotilflyttede22120
Nettoindvandrede7089
Korrektioner-1-14
Befolkningstilvækst47129
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rudersdal  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 83040 150
Vuggestue (0-2 år)35 75036 080
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 90020 900
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 58020 020
Skolefritidsordninger (10-13 år)13 80514 135
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rudersdal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 9662 432
Seksualforbrydelser i alt3224
Voldsforbrydelser i alt168166
Ejendomsforbrydelser i alt2 7192 182
Andre straffelovsforbrydelser i alt4760
Særlove i alt808666
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt356373
Seksualforbrydelser i alt1413
Voldsforbrydelser i alt8589
Ejendomsforbrydelser i alt240249
Andre straffelovsforbrydelser i alt1722
Særlove i alt383387
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rudersdal  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,090,5622,93