Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hørsholm  |  Enhed: -
2021M042022M04
Hørsholm3,41,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Hørsholm  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 73311 636
Kvinder13 07713 099
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte8983
Døde127158
Fødselsoverskud-38-75
Tilflyttede852916
Fraflyttede8531 007
Nettotilflyttede-1-91
Nettoindvandrede6633
Korrektioner-7-3
Befolkningstilvækst20- 136
Kvinder
Levendefødte9295
Døde149170
Fødselsoverskud-57-75
Tilflyttede924961
Fraflyttede862969
Nettotilflyttede62-8
Nettoindvandrede2960
Korrektioner-13
Befolkningstilvækst33-20
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hørsholm  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 26040 740
Vuggestue (0-2 år)41 58044 760
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 76022 380
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 19721 582
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 49410 703
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 0061 258
Seksualforbrydelser i alt1417
Voldsforbrydelser i alt75120
Ejendomsforbrydelser i alt8741 080
Andre straffelovsforbrydelser i alt4341
Særlove i alt1 646293
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt159268
Seksualforbrydelser i alt47
Voldsforbrydelser i alt3937
Ejendomsforbrydelser i alt103215
Andre straffelovsforbrydelser i alt139
Særlove i alt734169
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hørsholm  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,700,6222,10