Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hillerød  |  Enhed: -
2021M042022M04
Hillerød3,01,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Hillerød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd25 38626 199
Kvinder26 36027 206
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte245273
Døde248220
Fødselsoverskud-353
Tilflyttede1 9702 699
Fraflyttede1 9062 045
Nettotilflyttede64654
Nettoindvandrede21140
Korrektioner12-4
Befolkningstilvækst94843
Kvinder
Levendefødte240292
Døde206225
Fødselsoverskud3467
Tilflyttede1 9472 557
Fraflyttede1 7611 836
Nettotilflyttede186721
Nettoindvandrede16105
Korrektioner15-7
Befolkningstilvækst251886
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hillerød  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 04440 908
Vuggestue (0-2 år)36 38437 812
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 62821 864
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)7 9447 500
Fritidsklubber (10-13 år)1 6081 956
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 61319 613
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 3047 304
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 4542 614
Seksualforbrydelser i alt5371
Voldsforbrydelser i alt257247
Ejendomsforbrydelser i alt2 0552 188
Andre straffelovsforbrydelser i alt89108
Særlove i alt680816
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt650689
Seksualforbrydelser i alt3548
Voldsforbrydelser i alt159163
Ejendomsforbrydelser i alt416433
Andre straffelovsforbrydelser i alt4045
Særlove i alt421480
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hillerød  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,850,6920,65