Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fredensborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Fredensborg4,23,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Fredensborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Fredensborg112,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd19 85519 909
Kvinder21 11621 178
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fredensborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte183207
Døde185192
Fødselsoverskud-215
Tilflyttede1 3741 505
Fraflyttede1 4371 500
Nettotilflyttede-635
Nettoindvandrede7843
Korrektioner910
Befolkningstilvækst2273
Kvinder
Levendefødte204174
Døde156191
Fødselsoverskud48-17
Tilflyttede1 2921 494
Fraflyttede1 3961 464
Nettotilflyttede- 10430
Nettoindvandrede7251
Korrektioner8-4
Befolkningstilvækst2460
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Fredensborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 64438 088
Vuggestue (0-2 år)41 01642 132
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 79219 716
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)11 44811 724
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 1725 352
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredensborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3261 300
Seksualforbrydelser i alt2925
Voldsforbrydelser i alt136157
Ejendomsforbrydelser i alt1 1121 072
Andre straffelovsforbrydelser i alt4946
Særlove i alt483404
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt222333
Seksualforbrydelser i alt1313
Voldsforbrydelser i alt7792
Ejendomsforbrydelser i alt115211
Andre straffelovsforbrydelser i alt1717
Særlove i alt292248
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fredensborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,300,6024,65