Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fredensborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Fredensborg3,42,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Fredensborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd19 87420 027
Kvinder21 17321 310
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte207193
Døde192214
Fødselsoverskud15-21
Tilflyttede1 5051 579
Fraflyttede1 5001 542
Nettotilflyttede537
Nettoindvandrede4368
Korrektioner103
Befolkningstilvækst7387
Kvinder
Levendefødte174194
Døde191195
Fødselsoverskud-17-1
Tilflyttede1 4941 549
Fraflyttede1 4641 485
Nettotilflyttede3064
Nettoindvandrede5158
Korrektioner-45
Befolkningstilvækst60126
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Fredensborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 08838 976
Vuggestue (0-2 år)42 13243 824
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 71620 676
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)11 72411 784
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 3525 424
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3001 226
Seksualforbrydelser i alt2532
Voldsforbrydelser i alt157166
Ejendomsforbrydelser i alt1 072975
Andre straffelovsforbrydelser i alt4653
Særlove i alt404465
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt333284
Seksualforbrydelser i alt1317
Voldsforbrydelser i alt9285
Ejendomsforbrydelser i alt211171
Andre straffelovsforbrydelser i alt1711
Særlove i alt248247
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fredensborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,300,6024,65