Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Allerød  |  Enhed: -
2021M042022M04
Allerød2,41,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Allerød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd12 67512 672
Kvinder13 20313 204
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte123130
Døde111123
Fødselsoverskud127
Tilflyttede848825
Fraflyttede770882
Nettotilflyttede78-57
Nettoindvandrede3635
Korrektioner122
Befolkningstilvækst138-13
Kvinder
Levendefødte116126
Døde106108
Fødselsoverskud1018
Tilflyttede827774
Fraflyttede757817
Nettotilflyttede70-43
Nettoindvandrede4614
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst122-13
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Allerød  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 80738 588
Vuggestue (0-2 år)34 94735 662
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 17420 592
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)2 7942 937
Ungdomsklubber (14-18 år)814913
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 58917 952
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt806811
Seksualforbrydelser i alt811
Voldsforbrydelser i alt7591
Ejendomsforbrydelser i alt687675
Andre straffelovsforbrydelser i alt3634
Særlove i alt325255
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt125122
Seksualforbrydelser i alt110
Voldsforbrydelser i alt4431
Ejendomsforbrydelser i alt7073
Andre straffelovsforbrydelser i alt108
Særlove i alt208120
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Allerød  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,300,5823,80