Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Furesø  |  Enhed: -
2020M072021M07
Furesø4,02,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Furesø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Furesø56,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd20 00220 107
Kvinder21 00921 078
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Furesø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte206175
Døde215190
Fødselsoverskud-9-15
Tilflyttede1 3681 439
Fraflyttede1 4151 415
Nettotilflyttede-4724
Nettoindvandrede927
Korrektioner-1113
Befolkningstilvækst-5849
Kvinder
Levendefødte173166
Døde195185
Fødselsoverskud-22-19
Tilflyttede1 1991 371
Fraflyttede1 2031 359
Nettotilflyttede-412
Nettoindvandrede-16-21
Korrektioner-415
Befolkningstilvækst-46-13
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Furesø  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 66838 448
Vuggestue (0-2 år)35 64036 180
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 81622 128
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 91619 128
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 2886 516
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Furesø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 6951 478
Seksualforbrydelser i alt1829
Voldsforbrydelser i alt123136
Ejendomsforbrydelser i alt1 5191 272
Andre straffelovsforbrydelser i alt3541
Særlove i alt356259
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt218314
Seksualforbrydelser i alt817
Voldsforbrydelser i alt5575
Ejendomsforbrydelser i alt143207
Andre straffelovsforbrydelser i alt1215
Særlove i alt223165
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Furesø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,800,6521,50