Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Furesø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Furesø3,22,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Furesø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd19 97820 307
Kvinder20 97221 270
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte175230
Døde190187
Fødselsoverskud-1543
Tilflyttede1 4391 480
Fraflyttede1 4151 394
Nettotilflyttede2486
Nettoindvandrede2729
Korrektioner1310
Befolkningstilvækst49168
Kvinder
Levendefødte166191
Døde185225
Fødselsoverskud-19-34
Tilflyttede1 3711 498
Fraflyttede1 3591 286
Nettotilflyttede12212
Nettoindvandrede-2137
Korrektioner1518
Befolkningstilvækst-13233
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Furesø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 44839 864
Vuggestue (0-2 år)36 18037 992
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 12823 148
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 12819 740
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 5166 684
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4781 372
Seksualforbrydelser i alt2924
Voldsforbrydelser i alt136122
Ejendomsforbrydelser i alt1 2721 174
Andre straffelovsforbrydelser i alt4152
Særlove i alt259369
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt314224
Seksualforbrydelser i alt1714
Voldsforbrydelser i alt7556
Ejendomsforbrydelser i alt207146
Andre straffelovsforbrydelser i alt158
Særlove i alt165201
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Furesø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,800,6521,50