Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vallensbæk  |  Enhed: -
2021M042022M04
Vallensbæk4,32,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd8 2848 276
Kvinder8 2618 245
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte12699
Døde8271
Fødselsoverskud4428
Tilflyttede785802
Fraflyttede926968
Nettotilflyttede- 141- 166
Nettoindvandrede49104
Korrektioner38
Befolkningstilvækst-45-26
Kvinder
Levendefødte99106
Døde7658
Fødselsoverskud2348
Tilflyttede682733
Fraflyttede805824
Nettotilflyttede- 123-91
Nettoindvandrede2742
Korrektioner00
Befolkningstilvækst-73-1
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 68836 576
Vuggestue (0-2 år)38 12438 076
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 38421 900
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 18420 580
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt577492
Seksualforbrydelser i alt811
Voldsforbrydelser i alt5349
Ejendomsforbrydelser i alt500415
Andre straffelovsforbrydelser i alt1617
Særlove i alt208209
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt99108
Seksualforbrydelser i alt67
Voldsforbrydelser i alt3035
Ejendomsforbrydelser i alt5354
Andre straffelovsforbrydelser i alt1012
Særlove i alt118109
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vallensbæk  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,600,8024,38